ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας (2024-2026), όπως προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 26-30 Μαρτίου 2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 12 Απριλίου 2024, έχει την εξής σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τακτικός Ερευνητής,

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), Νέα Πέραμος, Καβάλα

(vpapathanasiou@elgo.gr)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δρ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ 

Βιολόγος, Ερευνήτρια,

Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

(aligiza@auth.gr)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΑΝΙΑ ΤΣΙΩΛΗ

Βιολόγος, Εξωτερική συνεργάτης,

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Νέα Πέραμος, Καβάλα

(stsioli@inale.gr)

TΑΜΙΑΣ: Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής,

Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

(iadamaki@biol.uoa.gr)

ΜΕΛΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ιχθυολόγος,

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), Νέα Πέραμος, Καβάλα

(ipapadim.a.post@gmail.com)

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ο δυναμισμός της Εταιρείας μας εξαρτάται από το πλήθος των μελών της και από τη βούλησή τους να συνεισφέρουν στο συναρπαστικό και πολυδιάστατο πεδίο της Φυκολογίας.

Προσκαλούμε όλους τους επιστήμονες της χώρας που ασχολούνται με θέματα Φυκολογίας, ιδιαίτερα τους φοιτητές και τους νέους ερευνητές, να γίνουν μέλη.

Το καταστατικό της ΕΛΦΕ: Elfe Katastatiko_2014

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ:
  • Έχουν τη χαρά να ανήκουν σε μια μεγάλη επιστημονική κοινότητα με έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς η Εταιρεία μας είναι εταίρος της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Φυκολογικών Εταιρειών (Federation European Phycological Societies - FEPS, http://www.feps-algae.org).
  • Έχουν προβολή του ερευνητικού τους έργου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας όπου, πέραν του καταλόγου των δημοσιεύσεών τους, γίνεται ειδική αναφορά στα σημαίνοντα άρθρα που παράγουν και ξεχωριστή παρουσίασή τους.
  • Καθορίζουν τις εξελίξεις στην Εταιρεία και συνδιαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της.
  • Έχουν λόγο ως προς το ποιοι θα συμμετέχουν στα όργανα της Εταιρείας και θα την εκπροσωπεύουν, όπως και δυνατότητα εκλογής τους σε αυτά.
  • Εκφράζουν άποψη για θέματα που απασχολούν την Εταιρεία ή και εισηγούνται νέα για να ασχοληθεί.
  • Ως μέλη μιας ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας και με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Εταιρείας συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και του κοινωνικού της αποτυπώματος, έτσι ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει έναν εντονότερο ρόλο σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής.

 

 

 

Εάν συμφωνείτε με αυτά και ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη σχετική Αίτηση μέλους.

 

 

Στη συνέχεια, θα την αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Γραμματέα της Εταιρείας, Τάνια Τσιώλη, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο, Βασίλη Παπαθανασίου.

 

Μόλις λάβετε την επιστολή αποδοχής, θα καταθέσετε τη συνδρομή Μέλους και θα στείλετε αποδεικτικό της κατάθεσης στους ίδιους αποδέκτες.

 

Η συνδρομή έχει οριστεί σε 17 ευρώ ετησίως.

Τα στοιχεία του λογαριασμού για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής είναι τα παρακάτω:

 

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR61 0172 2020 0052 0200 8592 888

Αρ. Λογαριασμού: 5202-008592-888


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία (ΕΛ.Φ.Ε.) ιδρύθηκε το 1991 από πρωτοβουλία ομάδας Φυκολόγων από τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, καθώς και από το ΙΩΚΑΕ (μετέπειτα ΕΚΘΕ, σήμερα ΕΛΚΕΘΕ).

Το καταστατικό της Εταιρείας εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο στις 15 Απριλίου 1991, οπότε και άρχισε να λειτουργεί επισήμως. Οι συζητήσεις για την ίδρυση της Εταιρείας είχαν ήδη αρχίσει από το 1990, με αφορμή τις προτάσεις Ευρωπαίων Φυκολόγων με επί κεφαλής τον Καθηγητή Michael Melkonian (Πανεπιστήμιο Κολωνίας) για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φυκολογικών Εταιρειών. Η πρώτη εισήγηση είχε γίνει από τον Χ. Κατσαρό σε συνάντηση των Ελλήνων Φυκολόγων στη Θεσσαλονίκη στις 8-9 Ιουνίου 1990 (ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος COST 48).


Στην συνάντηση αυτή είχε προσκληθεί ο Καθηγητής M. Melkonian, ο οποίος ανέπτυξε τις απόψεις του για την ίδρυση της Ομοσπονδίας και μας παρότρυνε να ιδρύσουμε είτε αυτόνομη Φυκολογική Εταιρεία, είτε κλάδο Φυκολογίας εντός της ήδη υπάρχουσας Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (ΕΒΕ). Σε σχετική συνάντηση που έγινε στις 7 Μαρτίου 1991 στη Γερμανία συμμετείχαν οι Καθηγητές Ι. Τσέκος και Σ. Χαριτωνίδης, οι οποίοι αποτέλεσαν και τον πυρήνα των ιδρυτικών μελών της Εταιρείας.


Οι σκοποί της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο καταστατικό, είναι «η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας των φυκών, η οργάνωση συνεδρίων και η καλλιέργεια διεθνών σχέσεων». Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη της Επιστήμης της Φυκολογίας και η ανάδειξη των ωφελειών από αυτήν, η επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Ελλήνων Φυκολόγων, η προώθηση και ανάπτυξη της διδασκαλίας της Φυκολογίας είναι σημαντική στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, οι νέοι Έλληνες Φυκολόγοι μπορούν να εργασθούν σε ένα καλύτερο επιστημονικό και επαγγελματικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας περαιτέρω την Φυκολογία στην Ελλάδα, τόσο στο επίπεδο της βασικής, όσο και αυτό της εφαρμοσμένης έρευνας.


Η ΕΛ.Φ.Ε., παρά τον μικρό αριθμό των μελών της (ο οποίος οφείλεται στον μικρό αριθμό Φυκολόγων στην Ελλάδα) αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα, με επιστημονικές συναντήσεις, είτε αυτόνομα, όπως είναι τα Εκπαιδευτικά Συμπόσια Φυκολογίας, είτε σε συνδυασμό με τα Συνέδρια της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (ΕΒΕ).