Το φύκος του μήνα

Το φύκος του μήνα

Written by  Blog list Μάι, 16 2019

Φύλο/Διαίρεση

Χλωροφύκη

Caulerpa prolifera (Forsskål) J.V. Lamouroux

οικογένεια, τάξη

 

Caulerpaceae, Bryopsidales

περιγραφή
Χλωροφύκος με έρπον και ανορθωμένο τμήμα. Ανορθωμένο σύστημα φυλλοειδές, ύψους έως 20cm και πλάτους έως 3cm. Έρπον τμήμα από οριζόντιες κυλινδρικές διακλαδώσεις (καταβολάδες), που έχουν διάμετρο 1-2mm και μήκος που μπορεί να ξεπερνάει το 1m. To χρώμα του είναι φωτεινό πράσινο με διαβαθμίσεις.

βιολογία
Αν και δίνει την εικόνα ανώτερου φυτού, πρόκειται για φύκος, ο θαλλός του οποίου αποτελείται από ένα μοναδικό κύτταρο με πολλούς πυρήνες, δηλαδή ανήκει στα λεγόμενα «κοινοκυτικά» φύκη. Αναπτύσσεται σε μεγάλα, αραιά ή πυκνά λιβάδια, είτε με οριζόντιες καταβολάδες είτε με απόσπαση τμημάτων του θαλλού (fragmentation), η οποία φαίνεται να ευνοεί τη γρήγορη εξάπλωση του είδους σε παρακείμενες περιοχές χωρίς εγκαθιδρυμένη βλάστηση. Ως είδος θερμο-εύκρατης καταγωγής, υποχωρεί σημαντικά κατά την ψυχρή περίοδο και παρουσιάζει το μέγιστο της αφθονίας του το καλοκαίρι.

οικολογία
Ως είδος φωτόφιλο συνήθως δεν απαντά σε βάθη μεγαλύτερα των 20m. Προτιμά τους αμμώδεις, προφυλαγμένους βυθούς αλλά συχνά αναπτύσσεται και σε οριζόντια ή (σπανιότερα) κάθετα βράχια. Αρκετά κοινή είναι και η παρουσία του στις  παρυφές ή τον υποόροφο των λιβαδιών Posidonia oceanicaΕίναι είδος ανεκτικό σε συνθήκες ελαφράς οργανικής ρύπανσης.

Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.