1η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ερευνητικού Προγράμματος «Βιοποικιλότητα και οικολογία των Φαιοφυκών στην Ανατολική Μεσόγειο» (“Brown algal biodiversity and ecology in the Eastern Mediterranean Sea”) που χρηματοδοτείται από το Γαλλικό Ίδρυμα TOTAL FOUNDATION.

Published in Blog list

Τα φύκη στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση και στην τέχνη
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς: 5 Ιουνίου 2019
Εργασίες Συμποσίου: 27-29 Μαρτίου 2020
Αθήνα, Μουσείο Ηρακλειδών
Πρόσκληση Συμμετοχής

Published in Blog list