ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ;

Συµβουλευτείτε τα φύκη, αυτά ξέρουν!

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΦΥΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Prof. Matthew Dring (Queens University of Belfast, Ireland), Dr. Astrid Werner (Queens University of Belfast, Ireland), o Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Νικολαΐδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και ο Δρ Σωτήρης Ορφανίδης (Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Καβάλα)

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΙΟΦΥΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

1η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ερευνητικού Προγράμματος «Βιοποικιλότητα και οικολογία των Φαιοφυκών στην Ανατολική Μεσόγειο» (“Brown algal biodiversity and ecology in the Eastern Mediterranean Sea”) που χρηματοδοτείται από το Γαλλικό Ίδρυμα TOTAL FOUNDATION.