ΗΜΕΡΙΔΑ: ΦΥΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Prof. Matthew Dring (Queens University of Belfast, Ireland), Dr. Astrid Werner (Queens University of Belfast, Ireland), o Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Νικολαΐδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και ο Δρ Σωτήρης Ορφανίδης (Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Καβάλα)

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΙΟΦΥΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

1η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ερευνητικού Προγράμματος «Βιοποικιλότητα και οικολογία των Φαιοφυκών στην Ανατολική Μεσόγειο» (“Brown algal biodiversity and ecology in the Eastern Mediterranean Sea”) που χρηματοδοτείται από το Γαλλικό Ίδρυμα TOTAL FOUNDATION.

ΤA ΦΥΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Written by Published in Blog list

Τα φύκη στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση και στην τέχνη
Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς: 5 Ιουνίου 2019
Εργασίες Συμποσίου: 27-29 Μαρτίου 2020
Αθήνα, Μουσείο Ηρακλειδών
Πρόσκληση Συμμετοχής