Συµβουλευτείτε τα φύκη, αυτά ξέρουν!

Published in Blog list

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Prof. Matthew Dring (Queens University of Belfast, Ireland), Dr. Astrid Werner (Queens University of Belfast, Ireland), o Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Νικολαΐδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και ο Δρ Σωτήρης Ορφανίδης (Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Καβάλα)

Published in Blog list

1η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ερευνητικού Προγράμματος «Βιοποικιλότητα και οικολογία των Φαιοφυκών στην Ανατολική Μεσόγειο» (“Brown algal biodiversity and ecology in the Eastern Mediterranean Sea”) που χρηματοδοτείται από το Γαλλικό Ίδρυμα TOTAL FOUNDATION.

Published in Blog list